Horizon Europe oproep gericht op de culturele impact van de game industrie

Horizon Europe oproep gericht op de culturele impact van de game industrie

Deadline: 20 april 2022
MEDIA

Horizon Europe heeft een subsidieoproep gepubliceerd getiteld:
Games & Culture Shaping Our Society

De projecten moeten bijdragen aan ten minste twee van de volgende verwachte resultaten:

  • Bewijs van de impact van games op de Europese samenleving, inclusief hun culturele waarde en risico's.
  • Bewijs van de innovatiepotentie van games en play (online en anders).
  • Nieuwe kennis over de rol van de gamesindustrie en niet-commerciële creatieve praktijken in de EU met positieve maatschappelijke impact.
  • Betere kennis van juridische kwesties en intellectuele-eigendomsrechten van de gamesindustrie op de internationale markt.
  • Voorstellen voor het verbeteren van games met positieve impact op onderwijs, vaardigheden, verantwoorde bedrijfsmodellen, werkgelegenheidskansen, sociale cohesie en creativiteit.

De deadline voor aanvragers is 20 april 2022 om 17.00.

Lees de hele aanvraag op het Funding & Tenders Portal van de Europese Commissie.

Wat is Horizon Europe & advies

Horizon Europe bouwt voort op het succes van Horizon 2020 voor de periode 2021-2027. Met Horizon Europe wil de Europese Commissie (EC) het concurrentievermogen van Europa vergroten door wetenschap en innovatie te stimuleren. Daarnaast wil de EC het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen.

In Nederland zijn de adviseurs van het Horizon Europe Programma ondergebracht bij de RVO. Hier vind je een overzicht van alle adviseurs en contactgegevens.

Did you find this information useful?