De Green Deal en Creative Europe

De Green Deal en Creative Europe

Cross-sectoraal

In het Creative Europe programma 2021 - 2027 is er speciale aandacht voor projecten die zorgen voor een duurzamere en milieuvriendelijke industrie. Alle gefinancierde activiteiten en projecten moeten naast gendergelijkheid ook de milieutoezeggingen van de EU respecteren.

Strategisch kader
De door de Europese Commissie vastgestelde prioriteiten voor 2019-2024 zijn van groot belang voor het Europese cultuurbeleid en voor de kernthema's van de Europese culturele samenwerking.
Deze prioriteiten maken deel uit van de algemene politieke strategie van de Europese Unie.
Een van de prioriteiten is de Europese Green Deal met het streven om het eerste klimaatneutrale continent te worden.

Ook lanceerde de Europese Commissie het nieuwe Europese Bauhaus-initiatief, een ecologisch, economisch en cultureel project, gericht op het combineren van design, duurzaamheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid en investeringen om de Europese Green Deal te helpen realiseren.

Lees hier meer over alle Europese prioriteiten tot en met 2024.

Kunst om de planeet te redden
De overgang naar een circulaire economie is een van de sleutels tot een duurzamere planeet. Dit betekent dat men zich meer bewust moet worden van hoe dingen worden gemaakt, hoe ze worden gebruikt en wat er aan het eind van hun levenscyclus mee gebeurt.
In de kunst kunnen deze principes van duurzaamheid vaak eenvoudiger, doeltreffender en tastbaarder overgebracht worden dan bijvoorbeeld in politieke toespraken. Met de creatieve verbeelding van een ontwerper kan de circulaire economie werkelijkheid worden. We kunnen allemaal ons ongewenste plastic, papier en voedsel hergebruiken als de faciliteiten en middelen er zijn, maar helaas zijn niet alle plastics recyclebaar. Wat als we van voedselafval nieuwe soorten biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal kunnen maken, in plaats van plastic te gebruiken? In plaats van afval te zien als het eindpunt dat moet worden verbrand, achtergelaten of begraven, zien de ontwerpers van Material Designers (MaDe) het als het startpunt voor totaal nieuwe materialen.
Sommige Creative Europe projecten hebben niet zulke onmiddellijke praktische toepassingen als MaDe. Andere, zoals Imagine 2020, zijn meer po√ętische - maar niettemin overtuigende - pogingen tot bewustmaking, waarbij we worden uitgenodigd na te denken over wat we gebruiken en wat we weggooien.

Lees hier meer over bovengenoemde projecten.

Aan het eind van 2022 zal de Europese Commissie de resultaten publiceren van een doorlopend onderzoek naar vergroening in projecten met Creative Europe steun.

Did you find this information useful?