Intervisietraject voor filmmakers

Image
Afbeelding

Intervisietraject voor filmmakers

Vervolg industry programma Go Short 2022
Date(s)
-
MEDIA

Go Short en Coaching in de Cultuur slaan de handen ineen en organiseren een pilottraject van 3 intervisiebijeenkomsten met een vaste groep filmmakers

Intervisie
Intervisie is een vorm van leren via collegiale consultatie met als doel het op peil houden of verbeteren van je functioneren als professional. Het is een gestructureerd overleg waarin van elkaar geleerd wordt. Andere deelnemers helpen je om je bestaande beeld over vraagstukken in je werk aan te scherpen door middel van het beeld wat zij van je krijgen als ze je horen praten over dat onderwerp. Doordat ze je al vragend uitnodigen tot een scherpe analyse van je vraagstuk, dagen ze je uit een ander beeld te vormen. Hierdoor krijg je verschillende invalshoeken en alternatieve handelingsperspectieven. Er is een professionele begeleider van Coaching in de Cultuur aanwezig.

Kirsten Ruber (Directeur Go Short): ‘We willen filmmakers handvaten bieden en stimuleren om een stevig feedback netwerk te bouwen. Het is een tijd vol met uitdagingen. Makers hebben veel ervaring en kennis in huis om elkaar te ondersteunen en intervisie is een laagdrempelige en duurzame techniek om met elkaar in gesprek te gaan en te blijven. Met deze pilot hopen we meer samenkomst en gesprek te stimuleren.’

Het programma sluit aan bij het industry programma van Go Short 2022 dat zich onder andere richt op nieuwe kansen, het bespreken en het creëren van een gezond en duurzaam werkveld.

Voor wie: filmmakers werkzaam in Nederland
Wanneer:  Het traject bestaat uit 3 bijeenkomsten:
10 mei, 2 juni en 8 september van 9:30 – 12:30 uur.
Locatie: Nijmegen of Amsterdam (afhankelijk van deelnemersveld)
Aanmelden: stuur een mail naar corine@coachingindecultuur.nl o.v.v. Intervisie Go Short, met korte omschrijving van jezelf en waarom je mee wil doen, liefst met een beknopt CV
Kosten: Dit is een pilot, er zijn geen kosten aan verbonden. (Het reguliere tarief bedraagt 300 euro ex BTW  per persoon)

Meer info