|
Image
Afbeelding
Albert Meijer
Role
Advisor Culture - Creative Europe
Email
a.meijer [at] dutchculture.nl

|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Emma O'hare
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
e.ohare [at] dutchculture.nl

Cross-sectorale oproep Creative Europe: Digitale brug tussen cultuur en audiovisuele content

Cross-sectorale oproep Creative Europe: Digitale brug tussen cultuur en audiovisuele content

Deadline 14 mei 2020

De Europese Commissie heeft een nieuwe cross-sectorale oproep gepubliceerd, te weten:

Digitale brug tussen cultuur en audiovisuele content  deadline 14 mei 2020 (17.00 uur) EACEA-28-2019

Innovatieve technologieën kunnen bruggen bouwen tussen de verschillende culturele en creatieve sectoren. De rol van digitale technologieën voor de culturele en creatieve sector staat centraal in de #Digital4Culture strategie van de Europese Commissie. Dat is de strategie van de Commissie die cultuur en digitaal met elkaar verbindt, waarbij het digitale potentieel wordt gebruikt om de positieve economische en maatschappelijke effecten van cultuur te versterken.

Deze oproep stimuleert innovatie op het gebied van de ontwikkeling en distributie van creatieve content, waarbij cross-sectorale samenwerking en het gebruik van digitale technologieën wordt ingezet. De nadruk ligt op een probleemoplossende benadering en aanpak van de uitdagingen waar de Europese culturele en creatieve sector momenteel voor staat. Het verbeteren van de publieks- en gebruikerservaring is daarbij van essentieel belang. Technologie is hierbij een middel om de uitdagingen aan te pakken en geen doel op zich.

De resultaten van de oproep EACEA-06-2019 met deadline 20 juni 2019 zijn inmiddels bekend en op de website van het agentschap in te zien. Uit Nederland werd
het project ‘Actionable Data: Venue Insights for Cultural Empowerment’ (ADVICE) van coördinator Ticketing Group gehonoreerd voor een bedrag van 258.550 euro. Lees hier meer.

Wie komt in aanmerking


Alleen consortia bestaande uit minimaal 3 partners uit minimaal 3 landen die deelnemen aan het Creative Europe programma* komen in aanmerking. De partners moeten een diversiteit aan expertise uit de culturele en creative sector representeren, inclusief de audiovisuele sector.

Alleen juridische entiteiten komen in aanmerking, natuurlijke personen kunnen geen aanvraag indienen.

*De overzeese gebieden komen ook in aanmerking. Bekijk hier de landen die geen onderdeel zijn van de EU maar wel in aanmerking komen.

 

Welke projecten komen in aanmerking


Er wordt steun verleend aan projecten:

a) waarin nieuwe vormen van creativiteit op het kruispunt van de verschillende culturele en creatieve sectoren, inclusief de audiovisuele sector, door het gebruik van innovatieve technologieën, zoals VR, aan bod komen.

Of:

b) die innovatieve sectoroverschrijdende initiatieven en instrumenten bevorderen om de toegang, distributie, promotie en/of de valorisatie van cultuur en creativiteit, inclusief cultureel erfgoed, vergemakkelijken.

Projecten moeten bestaan uit minimaal 1 audiovisueel aspect en 1 nieuwe digitale technologie aspect die geimplementeerd moet worden in minstens 1 van de volgende gebieden: uitgeefbranche, musea, podiumkunsten en/of cultureel erfgoed.

De nadruk moet liggen op de volgende aspecten:

- probleemoplossende benadering en aanpak voor de uitdagingen waar de culturele en creatieve sector momenteel voor staat;
- publiek en gebruikerservaring zijn van essentieel belang bij het identificeren van het probleem;
- technologie is eerder een middel om belangrijke problemen aan te pakken dan een doel op zich;
- ondersteuning van innovatie op het gebied van de creatie, distributie en bevordering van creatieve inhoud, waarbij sectoroverschrijdende samenwerking en het gebruik van ontsluitende technologieën ook een doelstelling is.

 

Hoeveel kan ik aanvragen


Het totale budget is 1.715.000 euro. Per project kan een aanvraag ingediend worden van minimaal 300.000 euro en maximaal 60% van de totale subsidiabele kosten van het project.

Vereisten


Het voorstel moet worden ingediend door een consortium dat bestaat uit ten minste drie juridische entiteiten uit ten minste drie verschillende landen die aan het Creative Europe programma deelnemen. Het consortium dient een scala aan expertise in de culturele en creatieve sector, waaronder de audiovisuele sector, te presenteren.

Projecten moeten bestaan uit minimaal 1 audiovisueel aspect en 1 nieuwe digitale technologie aspect die geimplementeerd moet worden in minstens 1 van de volgende gebieden: uitgeefbranche, musea, podiumkunsten en/of cultureel erfgoed.

Activiteiten hebben een maximale duur van 18 maanden en moeten plaatsvinden tussen 1 januari 2021 en 30 juni 2022.

Selectiecriteria


Ingediende projecten die voldoen aan de vereisten worden beoordeeld aan de hand van de volgende selectiecriteria

Selecticriteria Maximum score
Relevantie en Europese toegevoegde waarde 40
Kwaliteit van de content en activiteiten 20
Impact en disseminatie van de projectresultaten 20
Organisatie van het project team en omvang van het partnerschap 20
Totale maximum score 100


Tijdlijn

Tijdlijn van de oproep EACEA-28-2019
Oproep geopend voor indieningen 16 januari 2020
Deadline voor indienen 14 mei 2020 17:00
Evaluatieperiode juni - september 2020
Resulaten bekend gemaakt oktober 2020
Tekenen van de subsidieovereenkomst november 2020
Startdatum van de activiteit 1 januari 2021

Downloads en vragen


U kunt alle formulieren downloaden van de website van de Europese Commissie. Of zie het blokje RELATED, rechts op deze pagina.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL via 020 - 61 64 225 of MEDIA@creativeeuropedesk.nl.

Voor specifieke vragen m.b.t. tot de aanvraagprocedure, neem contact op met EACEA-MEDIA-BRIDGING@ec.europa.eu

Voor technische problemen met uw aanvraag, contacteer de helpdesk van EACEA via mail of telefoonnummer +32 2 299 0705.

 

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl