|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Emma O'hare
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
e.ohare [at] dutchculture.nl

Creative Europe (2014-2020) - MEDIA

Creative Europe (2014-2020) - MEDIA

Creative Europe MEDIA (2014-2020) is het Europese subsidieprogramma voor de audiovisuele sector.

Wat is Creative Europe?
Creative Europe (2014-2020) is het zevenjarige ondersteuningsprogramma van de Europese Commissie voor de culturele en audiovisuele sector en bestaat uit twee subprogramma's: Cultuur en MEDIA. Daarnaast heeft het programma een regeling voor cross-sectorale projecten, waaronder een financiële garantiefaciliteit. Ook de Culturele Hoofdstad van Europa, het Europees Erfgoedlabel en een aantal culturele prijzen van de Europese Unie vallen onder Creative Europe. Het budget van Creative Europe is 1,46 miljard euro voor zeven jaar
, waarvan 31% bestemd is voor Cultuur, 56% voor MEDIA en 13% voor cross-sectorale projecten. Lees de 'Verordering Europese parlement tot vaststelling programma van Creative Europe'

Missie
Onder het motto ‘Imagine, Create, Share’ ondersteunt Creative Europe projecten met een Europese toegevoegde waarde. Het programma is ontwikkeld vanuit de overtuiging dat cultuur een belangrijke meerwaarde biedt aan de ontwikkeling van de Europese samenleving en deze sector daarom betrokken moet zijn bij Europese beleidsvoering.

Creative Europe bouwt voort op de eerdere programma's MEDIA, MEDIA Mundus en Cultuur en is gericht op het stimuleren van creativiteit. Tegelijkertijd heeft het programma ook een directe impact op de economische groei en werkgelegenheid.

In 2020 wil de Commissie met het Creative Europe programma het volgende bereikt hebben:

  • competitieve en innovatieve culturele en creatieve organisaties, die transnationaal en internationaal kunnen werken;
  • dynamische en diverse culturele en creatieve sectoren met sterke en duurzame samenwerkingsverbanden binnen Europa;
  • een groter, divers, nieuwsgierig en betrokken publiek voor Europese culturele en audiovisuele werken.

Doelstellingen

  • Beschermen en promoten van het Europese culturele erfgoed en de culturele en taaldiversiteit;
  • Stimuleren van grensoverschrijdende en transnationale uitwisseling van culturele, creatieve en audiovisuele werken en professionals;
  • Bevorderen van de toegang tot cultuur en audiovisuele werken voor een ruim en nieuw publiek waaronder vooral kinderen, jongeren en ondervertegenwoordigde groepen;
  • Versterken van het concurrentievermogen en de capaciteit van de culturele, creatieve en audiovisuele sectoren met focus op publieksontwikkeling, digitalisering en nieuwe business- en managementmodellen (innovatieve en duurzame groei).

Klik hier voor het officiële document met de vaststelling van het programma (11 december 2013).

Deelnemende landen
Alle EU-lidstaten zijn aangesloten bij Creative Europe. Andere landen dan de lidstaten van de Europese Unie, waaronder de EER landen (Europese Economische Ruimte), kunnen onder sommige voorwaarden deelnemen. Organisaties uit deze landen kunnen een aanvraag indienen onder voorwaarden en volgens de richtlijnen die per subsidie-oproep gelden en/of deelnemen aan cross-border projecten met partners uit EU lidstaten. Klik hier voor een overzicht van deelnemende landen.

We willen u er op wijzen dat de Landen en Gebieden Overzee (LGO’s) ook in aanmerking komen voor subsidieregelingen van Creative Europe. Onder Nederland vallen zes LGO’s, te weten: Curacao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire Saba en Sint Eustatius. Onlangs is er een EU Desk op Curacao opgericht waar geadviseerd wordt over meerdere horizontale EU programma’s, waaronder Creative Europe. Hier kunt u ook terecht met vragen over mogelijke samenwerking met de eilanden, het zoeken naar een geschikte partner en meer. Bezoek de pagina van de EU Desk Curacao of stuur een email naar eudeskcuracao@gobiernu.cw.

Een aanvraag indienen
Creative Europe biedt financiële steun op basis van oproepen. Zodra oproepen door de Europese Commissie worden gepubliceerd, maakt de Creative Europe Desk dat kenbaar via een nieuwsbrief, op de website en via social media. Voor de verschillende oproepen binnen de subprogramma's gelden verschillende deadlines. De voorwaarden voor indiening en ook de maximale hoogte van de aan te vragen subsidie verschillen per regeling. U kunt bij de Creative Europe Desk terecht voor advies en begeleiding bij het doen van een aanvraag. een overzicht van alle gehonoreerde projecten onder Creative Europe vindt u in de Creative Europe Resultaten Database.

Creative Europe Database
Wees zichtbaar. Deel de resultaten. Inspireer en laat u inspireren!
Klik hier voor de projectendatabase van de Europese Commissie voor het Creative Europe Programma. Deze database bevat beschrijvingen van alle projecten die steun hebben ontvangen uit subprogramma Cultuur en een aantal van MEDIA. Hier vindt u succesverhalen van projecten die uitzonderlijke resultaten hebben behaald, inclusief links naar websites. De database is nog steeds in aanbouw om u een zo compleet mogelijk overzicht te geven.

Experts
Iedere subsidieaanvraag wordt beoordeeld door twee experts, die op projectbasis worden aangesteld door het Uitvoerend Agentschap (EACEA) in Brussel.

Het Agentschap is voortdurend op zoek naar deskundigen, die naast de beoordeling van projecten ook inhoudelijk advies kunnen geven over de implementatie van het programma. Naast inhoudelijke deskundigheid, moeten de experts een uitstekende kennis hebben van het Engels en/of Duits en/of Frans.

Meer informatie over de kandidaatstelling als expert, lees je op de website van EACEA.

Cover brochure Creative Europe: What's in there for me?
Creative Europe, what's in it for me?
Gratis te downloaden of te bestellen.