|
Image
Afbeelding
Albert Meijer
Role
Advisor Culture - Creative Europe
Email
a.meijer [at] dutchculture.nl

|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Jordi Wijnalda
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
j.wijnalda [at] creativeeuropedesk.nl

Creative Innovation Lab 2023

Image
Afbeelding

Creative Innovation Lab 2023

Subsidieregeling voor innovatieve digitale oplossingen
Date(s)
Cross-sectoraal

Oproepnummer: CREA-CROSS-2023-INNOVLAB
Totale budget: € 5.438.131

De Creative Innovation Lab call stimuleert spelers uit zowel de audiovisuele sector als de creatieve en/of culturele sector om innovatieve digitale oplossingen (tools, modellen en methoden) te ontwerpen en te testen die cross-sectoraal toegepast kunnen worden en op de lange termijn een positieve impact hebben op meerdere culturele en creatieve sectoren.

Het Europees Uitvoerend Agentschap in Brussel (EACEA) zal een online infosessie organiseren op vrijdag 27 januari van 10:00-11:30.

 

Wie kan er indienen?

Een breed scala aan Europese entiteiten kunnen indienen waaronder private en publieke instellingen, technologiebedrijven, start-ups, audiovisuele, culturele en creatieve organisaties. De deelname van start ups en accelerators wordt extra aangemoedigd.

Om in aanmerking te komen, moeten de aanvragers rechtspersonen zijn gevestigd in een land dat deelneemt aan het Creative Europe Programma. (zie punt 6 van de richtlijnen).

Individuele aanvragers zijn toegestaan evenals projectvoorstellen ingediend door een consortium van minimaal 2 aanvragers (geen dochter ondernemingen).

De deelnemende organisaties beschikken aantoonbaar over stabiele en voldoende middelen om het project met succes uit te voeren. (inclusief voldoende ervaring in projecten van vergelijkbare omvang en aard).

Wat zijn de verwachte resultaten?

•   Groei van het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele en culturele en creatieve sectoren door cross-sectorale samenwerking;
•   Verduurzaming van de Europese audiovisuele en andere culturele en creatieve sectoren door cross-sectorale samenwerking;
•   Betere kennisoverdracht binnen de verschillende sectoren van de creatieve industrie;
•   Meer zichtbaarheid, beschikbaarheid en diversiteit van Europese digitale content;
•   Een potentieel groter publieksbereik voor Europese digitale content.
•   Beter functionerende bedrijfsmodellen en een betere manier van dataverzameling en -analyse;
•   Ondersteuning van vergroening en circulaire economie, inclusief innovatie voor duurzaamheid, inclusie en welzijn in lijn met de prioriteiten van het Nieuwe Europees Bauhaus.

Welke activiteiten komen in aanmerking?

Activiteiten die in aanmerking komen voor ondersteuning zijn gericht op:


• Het beheer van rechten en verdienmodellen met inbegrip van transparantie en eerlijke vergoeding (inclusief verschillende abonnementsvormen om toegang te krijgen tot diverse Europese culturele inhoud van verschillende bestaande Europese platforms);
• Dataverzameling en -analyse waarbij voorspellingen gebruikt kunnen worden voor publieksontwikkeling en het creëren van content. (inclusief innovatieve sectoroverschrijdende tools om de kwaliteit van de abonneediensten van Europese onlineplatformste te verbeteren);
• Tools die nieuwe manieren van productie, financiering, distributie of promotie mogelijk maakt of verbeterd door middel van nieuwe technologieën (AI, big data, blockchain, Metaverse, NFT, enz.);
• Verbetering van de kennis, vaardigheden en het gebruik van nieuwe technologieën door professionals uit de audiovisuele en overige culturele en creatieve sectoren;
• Vergroening van de waardeketen in de creatieve en culturele sector en het bevorderen van sectoroverschrijdende innovatie voor duurzaamheid, inclusie en welzijn.

Hoe wordt mijn project beoordeeld?

Projecten worden beoordeeld door externe experts op basis van onderstaande criteria. Hierbij kunnen in totaal 100 punten worden toegekend. De kwaliteitsdrempel is 70 van de 100 punten. Dit is het minimum om in aanmerking te komen voor subsidie.

1. Relevantie (40 punten)
•   Relevantie van het project (20 punten)
-   Mate waarin het project inspeelt op nieuwe marktbehoeftes en hiervoor oplossingen vindt die toepasbaar zijn in de Europese audiovisuele en culturele en/of creatieve sectoren.
-   Mate waarin het project bijdraagt aan de versterking van het concurrentievermogen en van de verduurzaming van de Europese audiovisuele en culturele en/of creatieve sectoren.
-   Mate waarin het project bijdraagt aan de verbetering van de circulatie, zichtbaarheid, beschikbaarheid, diversiteit en publieksontwikkeling van Europese content.
-   Mate waarin het project bijdraagt aan transdisciplinaire innovatie voor duurzaamheid, inclusie en welzijn binnen de Europese audiovisuele en culturele en/of creatieve sectoren, inclusief activiteiten die een bijdrage leveren aan het New European Bauhaus.

•   De Europese dimensie van het project (15 punten)
Met betrekking tot:
-   de herkomst van de content
-   de mate van grens- en taaloverstijgende samenwerking
-   het potentieel voor Europese uitbreiding van het project

•   De mate waarin het project strategieën presenteert om duurzaamheid en een meer milieuvriendelijke industrie te waarborgen evenals diversiteit, inclusie, representatie en genderbalans binnen het projectmanagement of bij de uitvoering van het project zelf (5 punten)

2. Kwaliteit (30 punten)
•   De mate waarin de methodologische en strategische keuzes in lijn zijn met de projectdoelstellingen (15 punten), met betrekking tot:
-   marktanalyses
-   de aard en planning van de uit te voeren activiteiten
-   doelgroepen, doelsegmenten, doelgebieden
-   de samenwerking met de verschillende sectoren
-   uit te voeren strategieën (van het ontwikkelingsproces en marketingstrategie)
-   de gebruikte instrumenten.

•   De samenhang van het bedrijfsmodel o.a. (15 punten)
-   de structuur van de cofinanciering
-   de haalbaarheid van het project
-   en de kostenefficiëntie van het project

3. Projectmanagement (10 punten)
•   De samenhang van het team en de mate waarin de teamleden elkaar aanvullen. Hierbij wordt gekeken naar taakverdeling, besluitvorming en kennisuitwisseling. (5 punten).
•   De toegevoegde waarde van de samenwerking binnen het consortium (5 punten)

4. Reikwijdte (20 punten)
•   De voorgestelde methode voor het verzamelen, analyseren en verspreiden van data om zo de resultaten te kunnen delen, de transparantie van het project te kunnen garanderen en voorstellen te kunnen doen om de kennis te delen. (10 punten)
•   De mate waarin het project innovatieve samenwerking bevordert, het concurrentievermogen en/of het verduurzamingsproces van de Europese audiovisuele en andere culturele/creatieve sectoren verbetert, en de mater waarin het project bijdraagt aan de verspreiding, zichtbaarheid, beschikbaarheid, diversiteit en/of publieksbereik van Europese digitale content (10 punten) 

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

In totaal is er een bedrag van € 5.438.131 beschikbaar. Subsidie wordt toegekend voor de duur van maximaal twee jaar (met mogelijkheid tot verlenging indien goed onderbouwd). De kosten worden vergoed tegen het financieringspercentage dat is vastgelegd in de subsidieovereenkomst (60%). Subsidies mogen GEEN winst opleveren. Organisaties met een winstoogmerk moeten hun inkomsten aangeven en bij winst wordt dit afgetrokken van het definitieve subsidiebedrag. Er is geen maximumsubsidie per project. Alle betalingen worden gedaan aan de coördinator.

Tijdslijn
Call opening:  8 december 2022
Deadline:  20 april 2023
Evaluatie:  mei - juni 2023
Bekendmaking resultaten:  juli 2923
Ondertekening contract:  september - november 2023
Duur project:  24 maanden

 

Waar vind ik meer informatie en kan ik terecht met vragen?

De informatie op deze webpagina is een samenvattende vertaling van de Engelstalige subsidieoproep op de EU Funding & Tender portal. In het originele Call Document vind je alle details met betrekking tot doelstellingen, subsidiabele projectactiviteiten, verwachte resultaten, beoordelingscriteria, budget en aanvraagprocedure.

Voor technische vragen met betrekking tot de online aanvraagprocedure, kun je het best de Engelstalige online handleiding (Online Manual) met FAQ's, raadplegen.

Overweeg je een aanvraag in te dienen of heb je specifieke vragen neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL. Of in dringende gevallen met EACEA-CROSS-INNOVLAB@ec.europa.eu.

Online sessie

Het Europees Uitvoerend Agentschap in Brussel (EACEA) zal online infosessies organiseren om de nieuwe financieringsmogelijkheden en het aanvraagproces uit te leggen. Deze sessie vond plaats op 27 januari 2023. De bijbehorende powerpoint presentatie kan je hier downloaden en de presentatie in zijn geheel kan je hier terugkijken.