|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
a.posthuma [at] creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Emma O'hare
Role
Advisor MEDIA - Creative Europe
Email
e.ohare [at] dutchculture.nl

Audiovisuele nieuwsvoorziening met behulp van mediaplatforms in verscheidene EU-talen

Audiovisuele nieuwsvoorziening met behulp van mediaplatforms in verscheidene EU-talen

Deadline: 15 september 2020

De Europese Commissie heeft een oproep met een budget van 1,7 miljoen euro gepubliceerd om het beheer en de verspreiding van nieuws en informatieve, non-fictieve programmering te verbeteren op ten minste één of meer Europese video-on-demand platforms.

De oproep vereist nauwe samenwerking tussen verschillende audiovisuele spelers die ermee instemmen om onderling inhoud te delen. Deze inhoud moet consistent toegankelijk zijn in zoveel mogelijk EU-landen in ten minste 5 Europese talen.

Het doel van deze oproep is om de verscheidenheid aan audiovisueel nieuws en informatieve programmering voor burgers te vergroten door de samenwerking tussen de verschillende audiovisuele spelers te verbeteren.

Verwachte resultaten

Meer aandacht voor en meer consumptie van EU-zaken en curatie en verspreiding van nieuwsberichten en -programma's die door professionele nieuwsmediabedrijven in de EU worden geproduceerd. Op lange termijn zou dit kunnen leiden tot een grotere betrokkenheid van de burgers bij het Europese nieuws en de Europese zaken en het vertrouwen in audiovisuele nieuwscontent van hoge kwaliteit online kunnen helpen vergroten.

Wie komt in aanmerking?


De oproep staat open voor:

  • een 'enkele' aanvrager (verschillende rechtspersonen die samen één rechtspersoon of "enige begunstigde" vormen)
  • Een groepering van entiteiten (consortia), die elk verbonden entiteiten kunnen hebben.


Voorstellen kunnen worden ingediend door een van de volgende aanvragers:

  • Nieuwsmediabedrijven die actief zijn in de audiovisuele media-industrie (online of lineair)
  • Andere organisaties die actief zijn in de audiovisuele media-industrie (online of lineair)


Alleen aanvragen van rechtspersonen die in de volgende landen zijn gevestigd, komen in aanmerking:

  • EU-lidstaten;
  • Kandidaat-lidstaten.


De volgende activiteiten komen in aanmerking:

  • selectie, curatie, postproductie en verspreiding van audiovisuele nieuwsmedia-content en feitelijke programmering in heel Europa; ook kosten van productieonderdelen ten behoeve van deze doelstelling
  • coördinatietaken, governance, beheer en redactionele workflows, ontwikkeling, onderhoud en verbetering van het (de) platform(en)
  • reclame-, promotie-, bewustmakings- en verspreidingsacties
  • datastudies en onderzoek dat rechtstreeks verband houdt met redactionele behoeften en publieksdata
Hoeveel kan ik aanvragen


Het beschikbare budget vvan deze oproep wordt geraamd op 1.732.000 euro.

Het maximumpercentage van de medefinanciering bedraagt 70% van de in aanmerking komende kosten. De aanvragers kunnen een lager medefinancieringspercentage voorstellen.

De Commissie verwacht 1 voorstel te financieren.

Vereisten


De Europese Commissie verwacht dat de aanvragers verschillende nieuwsmediaorganisaties uit ten minste vijf EU-lidstaten verzamelen, inclusief een multiculturele redactie met bewezen professionele ervaring.

Om in aanmerking te komen moet(en) de aanvrager(s) actief zijn in de nieuwsmedia-industrie, die onder meer de volgende bedrijfstakken omvat: de audiovisuele sector, de multimediasector en pers/uitgeverij.

Financiele Capaciteit
De aanvragers moeten over stabiele en voldoende financieringsbronnen beschikken om hun activiteit tijdens de gehele duur van de subsidie te kunnen voortzetten en aan de financiering ervan deel te nemen. Lees verder in de Call for Proposals.

Operationele Capaciteit
De aanvragers moeten over de nodige competenties en passende kwalificaties beschikken om de voorgestelde actie uit te voeren. De aanvragers moeten beschikken over aantoonbare kennis en actuele ontwikkelingen in de nieuwsmedia-industrie, en met name de productie en distributie van audiovisuele nieuwscontent en -programmering met behulp van digitale middelen. Lees verder in de Call for Proposals.

Selectiecriteria

 

Criterium Maximale score Minimale drempel
De relevantie van het project en de verwachte resultaten voor de doelstellingen van de oproep, betreffende:

- Professionele kwaliteit, kwantiteit en diversiteit van de voorgestelde content, met inbegrip van passende redactionele en curatoriële regelingen, en Europese toegevoegde waarde;

- Het algemeen belang van het project voor de EU in termen van grensoverschrijdende bundeling en verspreiding, taaldiversiteit en geografische en sociale dekking;

- Het verwachte bereik en de kwaliteit van het platform, waaronder het verwachte publieksbereik en verwachte impact.
60 36
Efficiënt gebruik van financiële middelen; rationaliteit van de methodologie, organisatie en governance van het project en geloofwaardigheid van de redactionele workflows. 30 18
Het innovatiepotentieel, alsmede de potentiële duurzaamheid en schaalbaarheid van de voorgestelde modellen, ook in relatie tot het onderliggende platform. 10 6
totaal 100 60

 

Tijdlijn


Publicatie van de oproep juni 2020
Deadline voor indienen 15 september 2020
Evaluatieperiode september 2020
Aanvrager geinformeerd over uitslag november 2020
Tekenen subsidieovereenkomst december 2020
Start van het project uiterlijk eind januari 2021, met een aangeraden duur van 12 maanden en niet meer dan 16 maanden

 

Meer informatie


Alle formulieren en details over deze oproep vindt u op de website van de Europese Commisie.

Voor inhoudelijke en/of technische vragen over deze oproep, mail naar: CNECT-YOUTH-MEDIA@ec.europa.eu
Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020 - 61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl