Platforms voor culturele content en innovatie

Platforms voor culturele content en innovatie

Pilot oproep voor platforms voor culturele content en innovatie
Date(s)
zondag 20 september 2020 12:00
Cross-sectoraal

De Europese Commissie heeft een nieuwe oproep gepubliceerd, het gaat om het pilot project: platforms voor culturele content en innovatie, met een deadline van 20 september 2019.

De totale begroting van deze oproep bedraagt 1.038.000 Euro. De subsidie dekt maximaal 60% van de totale kosten. 

Resultaten:
Op 5 oktober 2020 werden de resultaten gepubliceerd. Twee aanvragen werden gehonoreerd voor een totaalbedrag van 984.739 euro:

 • CONTENTshift - New ways of producing, distributing and promoting cultural content (coördinator Frankfurter Buchmesse GmbH (DE) ) - 650.000 euro
 • INNOCULT (coördinator FZC- Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento (ES) ) - 334 739 euro

 

Om in aanmerking te komen, moet(en) de aanvrager(s):

 

 • een publieke of private juridische entiteit zijn. Natuurlijke personen komen niet in aanmerking voor het aanvragen van een subsidie ​​in het kader van deze oproep.
 • actief zijn in de content industrie, die onder meer de volgende sectoren omvat: audiovisueel, multimedia, boeken en uitgevers en de muziekindustrie.
Toekenningscriteria


Voor deze oproep gelden de volgende toekenningscriteria:

Kwaliteit van de activiteiten (40 punten / drempel: 24 punten)
- Innovatieve karakter van het project;
- Relevantie en meerwaarde van het voorgestelde platform ten opzichte van bestaande initiatieven;
- Europese meerwaarde, onder meer door grensoverschrijdende samenwerking;
- Impact van het project op de content industrieën.

Kwaliteit van de organisatie en het management (30 punten / drempel: 18 punten)
- Kwaliteit en gezamenlijke kracht van de grouping, inclusief partners uit verschillende content-industrieën en het vermogen om een brede community binnen de CCS aan te trekken en ermee te interacteren;
- Kwaliteit van de voorgestelde methodologie voor de uitvoering van de actie en de doelstellingen ervan;
- Kwaliteit van de organisatie van het projectteam: verdeling van de rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van de doelstellingen van de actie.

Kwaliteit van de verspreiding en duurzaamheid (30 punten / drempel: 18 punten)
- Kwaliteit en relevantie van de communicatie- en verspreidingsstrategie onder de partners;
- Kwaliteit en relevantie van de verspreidings- en voorlichtingsactiviteiten, inclusief de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden;
- Mogelijkheden om op middellange termijn duurzaamheid en groeipotentieel te verwezenlijken.

Totaal: 100 punten / drempel: 70

Drempel
Voorstellen die minder dan 60% van de maximumscore per criterium scoren (de drempel), worden afgewezen. Voorstellen met een totale score van minder dan 70 punten worden afgewezen.

Budget


De totale begroting van deze oproep bedraagt 1.038.000 Euro. De subsidie dekt maximaal 60% van de totale kosten. Afhankelijk van de kwaliteit van de voorstellen kan de Commissie maximaal drie aanvragen honoreren.

Welke activiteiten komen in aanmerking?


Voor deze oproep komen onder meer de volgende activiteiten in aanmerking:

 • Curatoriële activiteiten van een platform ter bevordering van experimenten met nieuwe technologieën en de ontwikkeling van nieuwe benaderingen, diensten, producten en bedrijfsmodellen in het culturele veld;
 • Activiteiten in verband met de verspreiding van resultaten van experimenten, uitwisseling van gegevens en ervaringen tussen culturele content sectoren;
 • Activiteiten die verband houden met de organisatie van evenementen, conferenties, workshops, enz. (online en offline) waarin de voortgang en de resultaten van de activiteiten van het platform voor innovatie op het gebied van culturele inhoud worden getoond;
 • Financiële steun aan derden.
Verwachte Resultaten


Met deze oproep wil de Europese Commissie de ontwikkeling van platformen gericht op innovatie en culturele content stimuleren die:

 • Europese toegevoegde waarde hebben doordat ze de samenwerking tussen spelers binnen de contentindustrie versterken en innovatieve benaderingen, diensten, producten en bedrijfsmodellen stimuleren;
 • fungeren als een katalysator van creativiteit en een accelerator van innovatie voor de contentindustrie;
 • van hoge kwaliteit zijn met een zeer innovatief/interactief karakter;
 • ervaringen, data en kennis en kennis delen die kunnen bijdragen aan de innovatie, groei en het concurrentievermogen van de Europese contentindustrie;
 • sector-overschrijdende samenwerking faciliteren en versterken met betrekking tot creatie, distributie, promotie en toegang tot content;
 • Een brede doelgroep bereikt, niet alleen de bestaande leden;
 • Samenwerken met de tech-industrie.
Aanvraagformulieren

 

Alle aanvraagformulieren vindt u rechtstreeks op de website van de Europese Commissie. Klik hier voor meer informatie en de richtlijnen. Overweegt u een aanvraag in te dienen, neem dan contact op met de Creative Europe Desk.