|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor Media - Creative Europe
Email
a.posthuma@creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Emma O'hare
Role
Advisor Media - Creative Europe
Email
e.ohare@dutchculture.nl

Netwerken van bioscopen

Netwerken van bioscopen

Subsidieregeling Creative Europe MEDIA voor Netwerken van bioscopen
Date(s)
donderdag 28 mei 2020 17:00
MEDIA

Deze subsidieregeling is bedoeld voor een netwerk van bioscopen (er wordt in principe maar één netwerk geselecteerd) met het doel om de programmering van Europese films te promoten, met nadruk op niet-nationale Europese filmtitels. De coördinerende organisatie van het netwerkmoet zorgen voor een communicatie- en informatiesysteem tussen de betrokken bioscopen en moet als rechtspersoon  geregistreerd zijn in één van de landen die deelnemen aan het MEDIA-programma. Verder moet het netwerk onder andere minimaal 100 bioscopen vertegenwoordigen uit minimaal 20 MEDIA-landen

Klik hier voor de richtlijnen voor de MEDIA-subsidieregeling voor netwerken van bioscopen. Netwerken kunnen uiterlijk 28 mei 2020 een aanvraag indienen. Het beschikbare budget is ongeveer 10,9 miljoen euro (maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten). Het betreft een zogenaamd partnerschapskaderovereenkomst (KPO) van twee jaar. De in aanmerking komende aanvragen worden beoordeeld op grond van de volgende criteria:
1. Relevantie en meerwaarde voor Europa (35 punten)
2. Kwaliteit van de inhoud en activiteiten (20 punten)
3. Communicatie en verspreiding (40 punten)
4. Kwaliteit van het netwerk (5 punten)

Op dit moment ontvangt het Europa Cinemas Network steun vanuit deze subsidieregeling. 1216 Europese bioscopen uit 43 landen zijn op dit moment (november 2020) aangesloten. Tot hun activiteiten behoren ook netwerk conferentiesinnovation labs en het Europa Cinemas Label. Leden (Europese onafhankelijke bioscopen) van het netwerk ontvangen zo'n 15.000 euro voor één scherm tot 50.000 euro voor 15 schermen of meer. De afgelopen aanvraagperiode liep van 1 juli 2020 t/m 15 september 2020, voor toegang tot het netwerk vanaf 1 januari 2021. Voor meer informatie over toetreding tot Europe Cinemas, klik hier.

Kilk hier voor publicaties van Europa CInemas.

Discipline