|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor Media - Creative Europe
Email
a.posthuma@creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Emma O'hare
Role
Advisor Media - Creative Europe
Email
e.ohare@dutchculture.nl

Filmeducatie

Filmeducatie

Subsidieregeling Creative Europe MEDIA voor filmeducatie
Date(s)
donderdag 12 maart 2020 17:00
MEDIA

Oproepnummer: call 25-2019
Deadline: 12 maart 2020, 17.00 uur

Deze subsidiemaatregel ondersteunt initiatieven die mechanismen bieden voor een betere samenwerking tussen filmeducatie-initiatieven in Europa met als doel de efficiëntie en de Europese dimensie van deze initiatieven te verbeteren en nieuwe en innovatieve projecten te ontwikkelen, met name met behulp van digitale hulpmiddelen. De focus ligt op filmeducatie-initiatieven voor jongeren onder de 19 jaar.
 

Wie komt in aanmerking?


De aanvrager moet een consortium (projectleider en minimaal 2 partners) van entiteiten zijn, bestaande uit Europese organisaties die zijn gevestigd in een van de landen die deelnemen aan het subprogramma MEDIA. Een bedrijf is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd.

De subsidie is bedoeld voor initiatieven met betrekking tot filmeducatie en voor intermediairs zoals filminstituten, filmarchieven, festivals, filmclubs en andere organisaties die actief zijn op het gebied van film- en mediawijsheid. De doelgroep van deze initiatieven: jongeren onder de 19 jaar.

Hoeveel kan ik aanvragen?


• Het totale begrote budget voor deze oproep voor 2020 bedraagt 1,9 miljoen euro.

•  De subsidie bedraagt maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten.

•  Het minimale bedrag per project is 200.000 euro.
 

Vereisten


De oproep is bedoeld voor projecten die zich richten op:

• een betere samenwerking tussen filmeducatie-initiatieven in Europa met als doel de efficiëntie en de Europese dimensie van deze initiatieven te verbeteren en nieuwe en innovatieve projecten te ontwikkelen, met name met behulp van digitale hulpmiddelen.

• de bijdrage van bestaande Europese films en audiovisuele werken, waaronder gecureerde catalogi van films, aan het onderwijs te vergroten. Het project moet gebaseerd zijn op een aanzienlijk deel (minstens 50%) van de Europese films.

• Projecten moeten starten tussen 1 september 2020 en 1 januari 2021. Kosten komen in aanmerking voor 24 maanden vanaf de startdatum.

• Voor deze subsidiemaatregel zijn tenminste 3 partners vereist (1 projectleider en minstens 2 partners), waarvan minstens twee partners actief zijn op het gebied van filmeducatie. De partners moeten afkomstig zijn uit ten minste drie deelnemende landen van het subprogramma MEDIA en uit tenminste drie verschillende taalgebieden.

Niet in aanmerking komen:

• Activiteiten gericht op het produceren van films

• Activiteiten gericht op opleidingen voor filmstudenten en hun academische instellingen

• Opleidingsactiviteiten voor filmprofessionals die niets te maken hebben met filmeducatie

Selectiecriteria

Op basis van de volgende criteria worden in totaal 100 punten toegekend:
 
Criteria Punten

Relevantie en Europese meerwaarde

• Relevantie van de inhoud en de Europese meerwaarde van de actie met betrekking tot de doelstellingen van deze oproep. In het bijzonder: de Europese dimensie van het project en het vermogen van het project om de doelgroep te bereiken.

30

Kwaliteit van de inhoud en activiteiten

 • Geschiktheid van de methode om de doelen te bereiken. Meegewogen worden onder andere:
de doelgroep, de selectiemethoden, de didactische methode, de haalbaarheid, de kosteneffectiviteit en innovatieve aspecten van het project (waaronder de strategische inzet van digitale technologieën en verschillende distributieplatforms).

40

Verspreiding van de projectresultaten, effect en duurzaamheid
 • De inschatting van de impact van het project. Beoordeeld worden de promotie en de verspreiding en de interesse voor Europese audiovisuele werken.

20 

Kwaliteit van het projectteam en de groep
 • De omvang van het partnerschap en de uitwisseling van kennis binnen het partnerschap, rekening houdend met de doelstellingen van de actie.

10

 

 
Tijdlijn

 

Deadline voor indienen 12 maart 2020 – 17:00
Evaluatieperiode maart - juni 2020
Aanvragers geïnformeerd over de uitslag juli 2020
Tekenen van de subsidieovereenkomst augustus 2020
Startdatum van de actie tussen 1 september 2020 en 1 januari 2021
Duur van de activiteit 24 maanden vanaf de start van de actie.

 

Meer informatie


U kunt alle formulieren downloaden van de website van het Agentschap (EACEA) in Brussel

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020 - 61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl.

Voor technische problemen met u aanvraag, contacteer de helpdesk van EACEA via mail of via telefoon +32 2 299 0705.

 

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020 - 61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl