Creative Europe in de toekomst

Bijeenkomst over de toekomst van Creative Europe (op uitnodiging)

dinsdag 14 maart 2017, 15:00

Op 24 januari 2017 publiceerde de Europese Commissie een publieke consultatie over de werking van het Creative Europe programma (2014-2020). Hiermee wil de Commissie input verzamelen voor de evaluatie die dit jaar, halverwege het programma, plaatsvindt. De resultaten zijn belangrijk voor de opvolger van Creative Europe na 2020. De consultatie gaat over de drie onderdelen van het programma, namelijk de subprogramma's  Cultuur en MEDIA en de Cross-sectorale strand.

De consultatie heeft betrekking op de uitvoering van het programma, de doelstellingen, de promotie en de opvolger van Creative Europe. Hoe dit in zijn werk gaat en hoe hier invloed op uit te oefenen bespreekt de Creative Europe Desk op dinsdag 14 maart 2017 met belangenverenigingen en professionals uit de culturele en audiovisuele sector. Het betreft een besloten bijeenkomst.

Aanwezig zijn tevens Anita Németh en Nol Reijnders. Anita Németh is sinds november 2016 werkzaam als attaché Media en Cultuur bij de Permanente Vertegenwoordiging van de Europese Unie. Nol Reijnders, senior adviseur mediabeleid bij OCW, is onder andere verantwoordelijk voor het dossier Creative Europe. Reijnders zal de Nederlandse belangen vertegenwoordigen in het Creative Europe programmacomité.

Voor meer vragen kunt u terecht bij Andrea Posthuma (MEDIA) of Klaartje Bult (Cultuur).