Creative Europe Cultuur: Projectleidersoverleg

Donderdag 14 mei (14.00 tot 15.00 uur)

donderdag 14 mei 2020, 14:00

COVID-19 heeft ook op lopende Creative Europe projecten een groot effect. Activiteiten worden geannuleerd of moeten verplaatst worden, kostenposten verschuiven, en soms valt matchfinanciering weg. Om zulke problemen te bespreken, organiseert Creative Europe Desk NL een Projectleidersoverleg via Zoom, op donderdag 14 mei, van 14.00 tot 15.00 uur. De Desk kan zelf geen obstakels binnen lopende projecten oplossen, maar wil wel onderling contact tussen bestaande projecten bevorderen, en informeren over de stand van zaken met betrekking tot het Creative Europe programma. Daarnaast is het belangrijk om alle obstakels te signaleren en op die manier de beleidsmakers op nationaal en Europees niveau te informeren.

Het overleg is vooral bedoeld voor projectleiders van Creative Europe projecten. Graag opgeven via een email naar Albert Meijer.  Een Zoom uitnodiging wordt verstuurd na aanmelding. Organisaties kunnen tevens hun vragen en input opsturen.