Europadag wordt Creative Europe Day

Europadag wordt Creative Europe Day

Nieuwe naam voor ons jaarlijkse event over het Creative Europe programma

Het event dat we voorheen Europadag noemden gaat nu verder onder de naam Creative Europe Day: het jaarlijks terugkerende event waarop we de actuele ontwikkelingen binnen het Creative Europe programma presenteren en met elkaar bespreken.

De naamswijziging komt voort uit de simpele redenering dat Creative Europe Day de lading van het programma beter dekt. Daarnaast is er immers al een Europadag: de internationale dag van vrede en eenheid in Europa op 9 mei.

Tijdens deze editie die plaats zal vinden op donderdag 15 december in LAB111, richten we ons op duurzaamheid. Binnen het subsidieprogramma Creative Europe is vergroening van de culturele, creatieve en audiovisuele sector aangemerkt als cross-cutting issue. Dit betekent dat alle projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, worden beoordeeld op de mate waarin hieraan wordt bijgedragen.

Did you find this information useful?