Investeren in Europese werken: regelgeving voor VOD-aanbieders

Investeren in Europese werken: regelgeving voor VOD-aanbieders

Discipline
Audiovisual Media
MEDIA

Onlinediensten zijn van nature grensoverschrijdend, althans technisch gezien. Als zodanig kunnen VoD-services vrijwel elk land ter wereld bereiken, tenminste, als de wet van het land het toelaat. De regulering van VoD in Europa, hoewel gebaseerd op een EU-richtlijn (de Audiovisual Media Services Directive - AVMSD), gebeurt op nationaal niveau. Een voorbeeld hiervan is de mogelijkheid voor lidstaten om financiële verplichtingen in te voeren om de productie van Europese werken te bevorderen. Artikel 13, lid 2, AVMSD laat de lidstaten veel speelruimte om dergelijke verplichtingen op VoD-diensten in te voeren (of niet!) en als gevolg hiervan zijn er belangrijke verschillen in regelgeving van land tot land. Dit nieuwe rapport van de European Audiovisual Observatory beschrijft de regels met betrekking tot financiële verplichtingen voor VoD-diensten in de EU.

 

Download hier het volledige rapport.

Did you find this information useful?