European Mini-Slate Development 

European Mini-Slate Development 

Subsidieregeling Creative Europe MEDIA voor meerdere AV-projecten
Date(s)
Thursday 12 August 2021 17:00
MEDIA

Deze subsidiemaatregel is bedoeld om Europese producenten in landen met een geringe audiovisuele capaciteit (groepen A en B)* in staat te stellen op te schalen, te diversifiëren, te innoveren en hun positie op de markt te verstevigen. Ze komen met deze oproep in aanmerking voor de ontwikkeling van 2-3 animatie-, creatieve documentaire- of fictieprojecten voor film, tv of digitale platforms. Een korte film van opkomend talent kan ook in de slate worden opgenomen.

Voorwaarden: de aanvrager heeft sinds 2014 één animatie-, creatieve documentaire- of fictieproject met een duur van ten minste 24 minuten (tenzij VR) geproduceerd die commercieel gedistribueerd werden in ten minste 3 andere landen dan hun eigen land, op enig moment voor de deadline.

De nieuwe werken mogen 10 maanden na indiendeadline pas in productie gaan.  

NB: Nederlandse producenten komen niet in aanmerking voor deze oproep. Alleen bedrijven in lage productielanden kunnen hoofdaanvrager zijn. Nederlandse bedrijven kunnen wel betrokken zijn als partner.  

Oproepnummer: CREA-MEDIA-2021-DEVMINISLATE
Totale budget: € 4.000.000
Deadline: 12 augustus 2021, 17.00 uur (Brusselse tijd)

Lees hier de complete call.  

Wilt u meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020 - 6 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl 

 

* Lijst van lage productielanden:
Groep A: Tsjechië, Estland, Roemenië, Griekenland, Kroatië, Portugal, Polen;  
Groep B: Bulgarije, Luxemburg, Slovenië, Litouwen, Slowakije, Hongarije, Letland, Cyprus, Malta