|
Image
Afbeelding
Andrea Posthuma
Role
Advisor Media - Creative Europe
Email
a.posthuma@creativeeuropedesk.nl

|
Image
Afbeelding
Emma O'hare
Role
Advisor Media - Creative Europe
Email
e.ohare@dutchculture.nl

Subsidieregelingen MEDIA - steun voor internationale coproductiefondsen

Subsidieregelingen MEDIA - steun voor internationale coproductiefondsen

Oproepnummer: 29-2019
Deadline: 15 januari 2020, 17.00 uur

Zie hier een overzicht van de geselecteerde coproductiefondsen in 2020.

De regeling voor internationale coproductiefondsen is bedoeld voor bestaande en internationaal opererende coproductiefondsen (gevestigd in één van de aan het Creative Europe programma deelnemende landen), die coproducties tussen Europese en niet-Europese producenten faciliteren en/of de circulatie en disitributie van audiovisuele werken bevorderen.

LET OP: de oproep 29-2019 is specifiek gericht op coprodoductiefondsen die distributiesteun verlenen aan coproducties tussen Europese en niet-Europese landen.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl

Budget


Het totale beschikbare budget voor deze oproep (29-2019) bedraagt 500.000 euro in 2020.

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de totale subsidieerbare projectkosten. Een aanvrager kan maximaal 500.00 euro aanvragen.

Welke coproductiefondsen komen in aanmerking?


De coproductiefondsen die aanmerking komen, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

• de belangrijkste activiteit is de ondersteuning van de distributie van internationale coproducties;

• het fonds is ten minste 12 maanden actief en kan een track record van succesvolle coproducties aantonen;

• het fonds is internationaal opererend, maar gevestigd in één van de landen die deelnemen aan het subprogramma MEDIA.

De coproductiefondsen die in aanmerking komen voor deze subsidiemaatregel, verstrekken zelf financiële steun aan subsidieerbare derde partijen voor:

• de uitvoering van concrete distributiestrategieën gericht op een betere verspreiding van de ondersteunde werken. De films dienen ten minste in drie landen te worden verdeeld waarvan ten minste één land aangesloten is bij het MEDIA subprogramma en één niet-Europees land

De actie moet starten op 1 juni 2020 en aflopen op 30 juni 2023, de maximale looptijd van de actie is 37 maanden.

Welke projecten komen in aanmerking?


De projecten, die door de coproductiefondsen worden gesteund, dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

•  De regeling staat open voor onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijven uit landen die deelnemen aan het Creative Europe MEDIA programma. Een bedrijf is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd.

•  De projecten moeten een coproductie zijn met ten minste één coproducent uit een land dat niet deelneemt aan het subprogramma van Creative Europe of aan Eurimages. Het aandeel van de coproducent van het MEDIA-land moet ten minste 20% bedragen voor fictie-, animatiefilms en documentaires op het moment van eerste betaling. Het aandeel van deze coproducent is gelimiteerd tot 70%.

•  Er mogen geen andere criteria voorgesteld worden door de geselecteerde fondsen, behalve dan criteria die gerelateerd zijn aan de bepaling van 'derde landen'.

•  Financiering van projecten kan op geen enkele manier worden beperkt tot gebruikers uit het land waar het coproductiefonds is gevestigd.

•  De gekregen financiële steun afkomstig van het coproductiefonds hoeft niet uitsluitend in Europa te worden uitgegeven.

•  De maximale steun voor distributie is 60.000 euro per project.

Tijdlijn

 

Deadline voor indienen 15 januari 2020 – 17.00 uur
Evaluatieperiode februari - april 2020
Aanvragers geïnformeerd over de uitslag mei 2020
Tekenen van de subsidieovereenkomst mei 2020
Startdatum van de actie 1 juni 2020
Duur van de activiteit 37 maanden

 

Downloads & Vragen

 

U kunt alle formulieren downloaden van de website van het Agentschap.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020 - 61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl

Voor specifieke vragen, email naar EACEA-MEDIA-COPROD-FUNDS@ec.europa.eu.

Voor technische problemen met uw aanvraag kunt u contact opnemen met de helpdesk van EACEA via email of via telefoonnummer +32 2 299 0705.