Subsidieregelingen MEDIA - steun voor internationale coproductiefondsen

Oproepnummer: 26-2018
Deadline: 6 maart 2019, 12:00 uur

De regeling voor internationale coproductiefondsen is bedoeld voor bestaande en internationaal opererende coproductiefondsen (gevestigd in één van de aan het Creative Europe programma deelnemende landen), die coproducties tussen Europese en niet-Europese producenten faciliteren en/of de circulatie en disitributie van audiovisuele werken bevorderen.

Zie hier een overzicht van de geselecteerde coproductiefondsen in 2018 met omschrijving en deadlines.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020-61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl

Budget


Het totale beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 2,75 miljoen euro in 2019.

De subsidie bedraagt maximaal 80% van de totale subsidieerbare projectkosten en wordt gelimiteerd tot 400.000 euro per aanvraag.

Welke coproductiefondsen komen in aanmerking?


De coproductiefondsen die aanmerking komen, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

• de belangrijkste activiteit is de ondersteuning van internationale coproducties;

• het fonds is ten minste 12 maanden actief en kan een track record van succesvolle coproducties aantonen;

• het fonds is internationaal opererend, maar gevestigd in één van de landen die deelnemen aan het subprogramma MEDIA.


De coproductiefondsen die in aanmerking komen voor deze subsidiemaatregel, verstrekken zelf financiële steun aan subsidieerbare derde partijen voor:

• de productie van fictiefilms, animatiefilms en documentaires met een minimale duur van 60 minuten die in eerste plaats bestemd zijn voor cinemavertoning;

• en/of de uitvoering van concrete distributiestrategieën gericht op een betere verspreiding van de ondersteunde werken. De films dienen ten minste in drie landen te worden verdeeld waarvan ten minste één land aangesloten is bij het MEDIA subprogramma en één niet-Europees land


De actie moet starten op 1 september 2019 tot uiterlijk 30 juni 2023, de maximale looptijd van de actie is 46 maanden

Welke projecten komen in aanmerking?


De projecten, die door de coproductiefondsen worden gesteund, dienen te voldoen aan de volgende voorwaarden:

•  De regeling staat open voor onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijven uit landen die deelnemen aan het Creative Europe MEDIA programma. Een bedrijf is Europees als de meerderheid van de aandelen in Europese handen is en het bedrijf ook in Europa is gevestigd.

•  De projecten moeten een coproductie zijn met ten minste één coproducent uit een land dat niet deelneemt aan het subprogramma van Creative Europe of aan Eurimages. Het aandeel van de coproducent van het MEDIA-land moet ten minste 20% bedragen voor fictie-, animatiefilms en documentaires op het moment van eerste betaling. Het aandeel van deze coproducent is gelimiteerd tot 70%.

•  Er mogen geen andere criteria voorgesteld worden door de geselecteerde fondsen, behalve dan criteria die gerelateerd zijn aan de bepaling van 'derde landen'.

•  Financiering van projecten kan op geen enkele manier worden beperkt tot gebruikers uit het land waar het coproductiefonds is gevestigd.

•  De gekregen financiële steun afkomstig van het coproductiefonds hoeft niet uitsluitend in Europa te worden uitgegeven.

•  De maximale steun voor productie is 60.000 euro per project.

•  De maximale steun voor distributie is 60.000 euro per project, met een maximum van 15.000 euro per distributiegebied.

Downloads & Vragen

 

U kunt alle formulieren downloaden van de website van het Agentschap.

Wilt u een aanvraag indienen of meer informatie over deze oproep, neem dan contact op met de Creative Europe Desk NL/MEDIA via 020 - 61 64 225 of via MEDIA@creativeeuropedesk.nl


Voor specifieke vragen, email naar EACEA-MEDIA-COPROD-FUNDS@ec.europa.eu· 


Voor technische problemen met u aanvraag, contacteer de helpdesk van EACEA via mail of via telefoon +32 2 299 0705.

 

 

 

Andrea Posthuma
Creative Europe - MEDIA
Emma O'hare
Creative Europe - MEDIA